Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn


Ngày 23/12/2019, UBND huyện Thông báo số 53/TB-TNMT về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất do 03 lần đấu giá không thành

Xem tiếp


Ngày 09 tháng 12 năm 2019 UBND huyện Ba Bể báo cáo số 656/BC - UBND về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2019; Dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2020 và xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm giai đoạn 2020-2022

Xem tiếp


Ngày 08/11/2019 UBND huyện ban hành Kế hoạch số 198/KH - UBND về việc Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

Xem tiếp


Ngày 09/9/2019 UBND huyện Ban hành công văn số 2562/ UBND -VP về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 09/9/ 2019 UBND huyện Ba Bể thông báo số 141/TB-HĐTD về việc Kết quả chấm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) ngành GD&ĐT huyện Ba Bể năm 2019

Xem tiếp


Ngày 22/8/2019 UBND huyện ban hành thông báo số 133/TB-HĐTD về việc thông báo Kết quả điểm thi (Vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức ngành GD&ĐT huyện Ba Bể năm 2019

Xem tiếp


Ngày 19/8/2019 UBND huyện ban hành văn bản số 2349/UBND - VP về việc tuyên truyền về Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2019

Xem tiếp


Ngày 02/8/2019 UBND huyện thông báo số 118/TB-HĐTD về việc Kết quả chấm phúc khảo bài thi (Vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức ngành GD&ĐT huyện Ba Bể năm 2019

Xem tiếp


Ngày 07/8/2019 UBND huyện Thông báo số 125/TB-UBND về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Xem tiếp


Ngày 05/8/2019 UBND huyện Ba Bể thông báo số 121/TB-HĐTD Về việc triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức ngành GD&ĐT năm 2019

Xem tiếp

123
Sign In
CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BA BỂ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.