Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn

Ba Bể tập huấn cho cán bộ triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” năm 2020

( Cập nhật lúc: 22/10/2020  )
Ngày 22/10, Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã phường một sản phẩm” (OCOP) năm 2020 cho hơn 30 cán bộ cấp cơ sở trên địa bàn huyện Ba Bể.

Trong chương trình tập huấn, các học viên sẽ được truyền đạt các nội dung về: Phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững; xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ hình thành các liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với hợp tác xã và người dân; xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đảm bảo chất lượng, thực phẩm sạch an toàn, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu...Thông qua lớp tập huấn này sẽ nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý điều hành, đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cho cán bộ quản lý nhà nước các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Chương trình OCOP được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo QĐ số 490/QĐ-TTg ngày 7-5-2018, trọng tâm là phát triển sản phẩm hành hóa nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị mà chủ thể thực hiện là các thành phần kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác xã, Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020./.

Ảnh: Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Chánh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn truyền đạt cho cán bộ cơ sở triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) trên địa bàn huyện Ba Bể.

Tác giả:  Hoàng Văn Chúc
Nguồn:  Trung tâm VHTTTT
Sign In
CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BA BỂ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.