Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn

Hội nghị triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương

( Cập nhật lúc: 22/10/2020  )
Ngày 21/10, Huyện uỷ Ba Bể tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Hà Sĩ Huân - TUV, Bí thư Huyện uỷ dự chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Cao Minh Hải - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong TT HU, HĐND, UBND huyện cùng lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, các Ban xây dựng đảng...

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được quán triệt Chỉ thị số 44 ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; Thông báo Kết luận số 158 ngày 02/1/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102 của Bộ Chính trị khoá XI về hội quần chúng trong tình hình mới; Chỉ thị số 46 ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027; Kết luận số 78 ngày 10/6/2020 của Ban Bí thư về tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận số 80 ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kết luận số 81 ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030; Kết luận số 82 ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; Kết luận số 83 ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Kết luận số 84 ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Hội nghị cũng quán triệt Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thông báo kết luận số 175 của Bộ Chính trị về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 19/5/2018 gắn với thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về sắp xếp bộ máy và tổ chức cán bộ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII; Chương trình làm việc toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện Ba Bể khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện Ba Bể khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ảnh: Đồng chí Hà Sĩ Huân - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Hà Sĩ Huân - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của các Chỉ thị, thông báo kết luận của Trung ương. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo chủ chốt của huyện, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nắm rõ tinh thần các văn bản mới, từ đó quán triệt đến cán bộ của cơ quan, đơn vị mình, nhất là các nội dung quan trọng liên quan nhiều, ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động của mỗi ngành, địa phương. Việc triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương phải được thực hiện nghiêm túc, kịp thời để góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ cũng lưu ý các đơn vị, địa phương rà soát nhiệm vụ cuối năm để thực hiện đạt kết quả cao nhất./.

Tại hội nghị UB MTTQ huyện đã phát động kêu gọi quyên góp, ủng hộ đồng bào Miển trung bị thiệt hại do thiên tai với số tiền thu được là gần 13 triệu đồng./.

Tác giả:  Thái Xuân
Nguồn:  Trung tâm VHTTTT
Sign In
CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN BA BỂ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.